Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Βίντεο: Οι τελευταίες μέρες της Βασιλεύουσας το 1453


Οι τελευταίες μέρες της Βασιλεύουσας στην "μηχανή του χρόνου".

O τελευταίος Αυτοκράτορας Κωνσταντῖνος ΙΑ' Δραγάσης Παλαιολόγος (του οποίου η ηρωϊκή αντίσταση κατά των Οθωμανών σφράγισε τις ύστατες στιγμές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας περνώντας ο ίδιος στη σφαίρα του θρύλου, του μύθου και της φαντασίας) έπεσε μαχόμενος ηρωικά υπερασπίζοντας την πόλη.. 
rafailhellas.com